تربیت معلم بحرالعلوم شهرکرد

اخبار و اطلاعیه های مرکز
چهارشنبه 4 مرداد‌ماه سال 1391

اعلام نفرات برتر پردیس بحرالعلوم شهرکرد

بنام خدا

اسامی نفرات برتر نیمسال دوم 91- 90  و همچنین رتبه های سال91-90مرکز تربیت معلم بحرالعلوم شهرکرد

نام ونام خانوادگی

رشته

ترم

معدل ترم

رتبه ترم

معدل سال

رتبه سال

مریم فیروزی

دینی  عربی

2

16.7

1

16.03

1

رقیه تاجی

15.4

2

14.89

3

محمد مهدی حسینی

15.2

3

15.1

2

نجیمه یدالهی

4

18.6

1

18.38

1

پریسا سیفی اردلی

18.15

2

18.22

2

مرضیه خسروی

17.97

3

17.54

3

یاسین اسدی

اموزش ابتدائی

2

18.44

1

17.43

2

مهدی محمدی

17.61

2

17.59

1

ابراهیم سنائی پور

17.22

3

16.8

3

عوضعلی امامی

3

17.59

1

17.2

2

اشرف محمدی

17.34

2

17.43

1

پروین شاهوردی

17.03

3

15.6

-

علیرضا فعال

16.62

-

16.67

3

موسی انصاری

4

19.06

1

18.79

1

رستم احمدی

18.44

2

17.75

2

حسین عسگری

18.11

3

17.13

-

سید هادی حسینی

17.68

-

17.68

3

کرامت صالحی

مشاوره

2

18.3

1

18.28

1

سید فرج اله جابری

17.61

2

17.56

2

یزدان کریمی

17.3

3

17.4

3

محمد نصیری

4

19.11

1

19.1

1

کتایون معصومی

18.21

2

18.13

2

شهلا ملک محمدی

18.06

3

17.8

3

زیبا خاکسار

17.87

-

18.13

2

حمیده شفیع پور

تجربی

4

19.34

1

19.37

1

اکرم قنبری کیهانی

17.92

2

18.04

2

اختر محسنی

17.84

3

1749

-

جمشید نجفی

17.53

-

17.67

3

ایران علوی

تجربی

2

19.54

1

19.21

1

زهرا صفری

19.36

2

19.19

2

مرضیه مولایی

19.3

3

18.96

3

سیمه اسدی

امورتربیتی

1

17.48

1

17.72

1

مجتبی مهربان

17

2

17.32

2

زینب خاکسار

16.68

3

17.26

3

زینب مردانی

4

17.58

1

17.65

1

امان اله خدادی

17.48

2

17.31

3

یعقوب ربیعی

17.23

3

17.31

3

اسماعیل باقری

17.13

-

17.39

2

ابوذر انصاری

ادبیات

2

18

1

18.4

1

زهرا میر اعلائی

17.83

2

17.79

2

وجیهه شیروانی

16.18

3

16.49

3

لیلا غفاری

3

18.33

1

17.96

1

محمد فاضلی

17.9

2

17.71

2

عظیمه صعیدی

17.15

3

17.46

3

ایرج کیانی

مطالعات

3

18.56

1

18.28

2

هاجر قائدی

18.38

2

18.32

1

سارا کمالی

18.06

3

18.1

3

مهناز خسروی

زبان انگلیسی

3

18.53

1

18.08

1

معصومه خسروی

18.33

2

17.54

2

فاطمه ملک پور

17.41

3

16.93

-

فاطمه امیری

17.24

-

17.41

3

نسرین حیدری

کاردانی ابتدائی

1

16.32

1

17.1

1

لیلا اسفندیاری

16.14

2

16.94

2

مرتضوی بابا حیدری

15.99

3

16.25

3

شهلا سلیمانی پور

3

18.42

1

16.89

2

رضوان شاهقلیان

17.56

2

16.37

-

فریبارحیمی

17.53

3

16.27

-

تهمینه روحی

17.53

3

16.85

3

فریبا عسگریان

17.2

-

17.07

1

نفر اول برگزیده مرکز تربیت معلم بحرالعلوم شهرکرد در نیمسال دوم91-90خانم ایران علوی از رشته علوم تجربی ورودی 90   با معدل  19.54