تربیت معلم بحرالعلوم شهرکرد

اخبار و اطلاعیه های مرکز
دوشنبه 18 دی‌ماه سال 1391

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته پردیس بحرالعلوم می رساند که تاریخ شروع

کلاسها و انتخاب واحد و برنامه کلاسی ونحوه انتخاب واحد از طریق وبلاگ پردیس

اطلاع رسانی خواهد شدنیازی به مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی نمی باشد