تربیت معلم بحرالعلوم شهرکرد

اخبار و اطلاعیه های مرکز
شنبه 26 اسفند‌ماه سال 1391

اطلاعیه جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته

ضمن عرض تبریک بمناست سال نو

قابل توجه  کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته لطفا فرم امتیاز بندی ویژه دانشجو معلمان را  

 

دریافت نموده  ومدارک لازم را جهت امتیاز بندی  حداکثر تا ۱۷ فروردین ۹۲  به اموزش پردیس  

 

بحرالعلوم  تحویل دهید. عواقب ناشی از عدم تحویل  مدارک در موعد مقرر به عهده دانشجو  

 

می باشد برای دریافت فرم امتیاز بندی روی دریافت فرم  کلیک کنید