تربیت معلم بحرالعلوم شهرکرد

اخبار و اطلاعیه های مرکز
سه‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1391

اطلاعیه شواری پژوهشی

به نام خدا

به اطلاع اساتید محترم می رساند چنانچه تصمیم به انجام اولویت های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان دارند

تا تاریخ 27 اسفند ماه 91 پروپزال مربوط به اولویت (میزان کاربست اموخته های دانشجو معلمان انطباق در فرایند های

 حرفه ای خود) را به معاونت اموزشی پردیس بحرالعلوم شهرکرد تحویل دهند

لازم به ذکر است که همکاران می توانند برای هریک از اولویت های اعلام شده در سراسر کشور پروپزال تهیه نمایند

توجه: نمونه برگ پژوهشی را می توان با کلیک

روی دریافت مشاهد فرمائید

شواری پژوهشی پردیس