تربیت معلم بحرالعلوم شهرکرد

اخبار و اطلاعیه های مرکز
دوشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1391

اطلاعیه

به نام خدا

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پردیس بحرالعلوم شهرکرد

می رساند براساس دستورالعملی که قبلا  دانشگاه فرهنگیان به پردیس ها اعلام نموده اند

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم ازتاریخ ۹۱/۱۱/۱۷لغایت ۹۱/۱۱/۲۲ می باشد و شروع کلاسها

۲۳بهمن ماه ۹۱ می باشد چنانچه در مورد زمان تشکیل کلاسها و یا انتخاب واحدتغییراتی

بوجود اید اطلاع رسانی خواهد شد