تربیت معلم بحرالعلوم شهرکرد

اخبار و اطلاعیه های مرکز
پنج‌شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1391

واحد های درسی

دانشجویان رشته  های کارشناسی ناپیوسته وکاردانی مرکز تربیت معلم بحرالعلوم شهرکرد  

 

     

تعداد واحداهای که باید بگذرانند از فایلهای زیر دریافت نمایند

جدول دروس کارشناسی ناپیوسته

جدول دروس کاردانی ابتدائی